ECM Certification

Beszállítói auditok

Ügyfeleink szolgáltatási minőségének és gyakorlati eljárási szabályzatának való megfelelés nyomon követése.

Egy vállalat szervezetébe való belépés több helyen is lehetséges. Történhet a beszállítói láncban tevékenykedő partnereknél, átvezethet a szervezet legtöbb osztályán egész az elosztó hálózatig. Mindegyik lehetségesen kapcsolatban áll az ügyfelekkel, és valós lehetőséget kínál a megfelelő arculat kommunikálására, a megfelelő szolgáltatás, illetve termék célba juttatására, és a jövő igényeinek kitapintására. A beszállítói audit szolgáltatás tökéletes eszköz a vállalat gyakorlati eljárási szabályzatának és minőségi követelményeinek való belső és külső megfelelés nyomon követésére és biztosítására.

Az ECM beszállítói auditjai védik és javítják az Ön vállalatának szolgáltatásait, márkáit és hírnevét.

Beszállítói audit:
Mikor rendszeresen ellenőrizzük, hogy az Ön beszállítói megfelelnek-e az Ön által meghatározott követelményeknek, az alábbi célok érdekében tesszük:

az Ön minőségi követelményei következetesen teljesüljenek
a márkanév folyamatos, egyenletes minőséget jelentsen

Az Önök Gyakorlati útmutatója alapján végzett audit. Mikor nyomon követjük, hogy az Önök hálózata tartja-e magát a Gyakorlati útmutatóban meghatározott értékekhez és eljárásokhoz, az alábbi célok teljesülése érdekében tesszük:

a fokozottabb ügyfél-orientáltság és a magasabb szolgáltatási színvonal következtében növekedjen az ügyfelek hűsége
a minőségi elvárások teljesítése által a márkanév tartsa, illetve javítsa színvonalát
az Ön értékrendjét és stratégiáját megfelelően megértsék és megvalósítsák
a gyakorlati megoldások azonosak legyenek a cég teljes, globális rendszerében
megtérüljön az ügyfelek hűségével és márkatudatosságának fokozásával kapcsolatos beruházása
az Ön globális szervezete teljesítse az Ön által elvárt hatásfokot és olyan programokat alakítson ki, melyek a folyamatos fejlesztést célozzák

Az ECM beszállítói audit szolgáltatásai során független szakértőként garantálja, hogy az Önök szervezete és partnerei tartják, sőt javítják a maguk által meghatározott minőségi szintet. Auditoraink nem csupán az Önök szervezetével kapcsolatos ágazat-specifikus és üzleti ismereteknek vannak birtokában, de azonnal be is vethetőek, miközben töredékébe kerülnek annak, amibe a szolgáltatás szervezeten belüli kialakítása kerülne.
A partner előnyei:

Az Ön márkájának védelme ügyfeleinek Ön iránti bizalma javul, minőségi normái a hálózat minden pontján megvalósulnak.
Egységes, következetes gyakorlatot valósít meg a rendszerben.
Átfogóan javítja a hatásfokot.