ECM Certification

Üvegházhatású gázok

Üvegházhatású gázok (GHG - Green House Gases) 

2006. március 31-ig kell benyújtani hitelesített jelentést az üvegházhatású gázok kibocsátásáról az arra kötelezetteknek. A környezetvédelem iránti elkötelezettség mindannyiunk jövőjét meghatározza. Ennek felismerése hozta létre a Kyotoi Jegyzőkönyvet 1997-ben, amely egyes üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának csökkentését írja elő. A résztvevő országok saját maguk határozzák meg, hogyan érik el az előírt emissziós szintet.
Az Európai Unió Emissziókereskedelmi programot dolgozott ki a Jegyzőkönyv céljainak teljesítésére. A program 2005-ben lépett életbe az Unió területén, és  2006. március 31-ig számos vállalatnak kell igazolnia üvegházhatású gázkibocsátását Magyarországon is az  Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség felé. 

Hogyan segítünk az Ön vállalatának ?

Tapasztalt, magyar szakértőinkkel rendelkezésre állunk a kibocsátási jelentés hitelesítésében. Kiválasztott kollégáink az energetika, az üvegházhatású gázok, illetve a minőségirányítás területét jól ismerő szakemberek, akik a magyar előírásoknak való megfelelés ellenőrzését audit tapasztalataikkal ötvözik.
A jelentések felülvizsgálata kétlépcsős eljárásban történik. Az első lépésben átvizsgáljuk, hogy a felhasznált adatok megbízható forrásból származnak-e, az alkalmazott számítási módszerek összhangban vannak-e az előírásokkal stb. Ha ennél a fázisnál problémás, kockázatos területet talál a hitelesítő, akkor felhívja a kibocsátó figyelmét ezekre, és helyesbítéseket kér az azonosított gyenge területeken.  Ezek végrehajtása után következik a mintavételen alapuló második fázis, amikor a konkrét adatok útvonalát részletesen végigkövetjük a kiindulóponttól a végeredményig annak megítélése érdekében, hogy a jelentésben szereplő eredmények a megengedett tűrési határon belül maradnak-e.
A vezető hitelesítő a kellő mennyiségű információ összegyűjtése után elkészíti hitelesítési jelentését, melyben megfelelés esetén megerősíti a kibocsátó által közölt információt.
Climate Change Programme (CCP)
Az ECM klímaváltozási programot (CCP) működtet, melynek célja, hogy megkönnyítse az emissziócsökkenéssel való kereskedelmet, miközben segít megtartani a Kyotoi Jegyzőkönyv környezetvédelmi hitelét, és más kötelező és önkéntes elkötelezettségeket. A Kyotoi Jegyzőkönyv, melyet több mint 160 ország tárgyalásos úton alakított ki 1997 decemberében, egyes üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának csökkentését célozza - mindenekelőtt szén-dioxid (CO2) - és a résztvevő fejlett országoknak el kell dönteniük, hogyan érik el csökkentési terveiket egy ötéves időszak alatt (2008-2012).
Az Európai Unió klímaváltozás témájára adott válaszának részeként az EU-ban több ezer üzemnek/létesítménynek kell igazolnia az üvegházhatású gázkibocsátását 2005-től kezdve. Az EU emissziókereskedelmi programja kötelező és eleinte csak a szén-dioxidról szól, de 2008-ban mind a hat Kyoto üvegházhatású gázra kiterjed.

A CCP két alapvető szolgáltatást nyújt:

Projektterv validáció, melynek kifejezetten projekt alapú tevékenységekre irányul, mint például azok, melyeket a Kyotoi Jegyzőkönyv Tiszta Fejlesztési Mechanizmusa értelmében fejlesztettek ki.
Emisszió és Emissziócsökkenés igazolása: ez projektekre, létesítményekre, jogi személyekre és multinacionális vállalatokra vonatkozik,  célja az információ szolgáltatás mindenféle nyilvántartásba az üvegházhatású gázok kibocsátásáról. Több aktív nyilvántartás már létezik, és továbbiak létrehozását tervezik.

Az egyedi megközelítés szerint szakértők csoportjai kimennek a helyszínre és két lépésből álló folyamatot végeznek el:

Stratégiai áttekintés és kockázatfelmérés, hogy megértsék, milyen tevékenységek zajlanak az adott helyszínen, milyen üvegházhatású gázforrások vannak, azok viszonylagos nagysága, és milyen eszközök állnak rendelkezésre az emisszió számolásához vagy méréséhez használt adatok begyűjtésére és kezelésére. Ezzel az információval a kezében a csoport meghatároz egy kockázat alapú hitelesítési eljárást, mely leírja, mit kell hitelesíteni és milyen módszerrel.
A hitelesítési audit során a csoport ténylegesen megvalósítja a verifikációs eljárást és megfogalmazza végső álláspontját a tényleges számszerűsített üvegházhatású gázkibocsátással kapcsolatban.

A csoportos verifikációs eljárás során a két lépcsős folyamat úgy módosul, hogy magába foglalja nagyobb számú résztvevőtől származó adatok begyűjtését és szűrését. Minden egyes helyszínről érkező adatot gondosan ellenőriznek, de csak bizonyos számú helyszín bejárására kerül sor. Ez számottevő költségcsökkentést eredményez, bár az ügyfél nem részesül az egyedi audit előnyeiben (mérési és nyomonkövetési eljárások részletes áttekintése, pontosság és jelentési eljárások javítási lehetőségei, munkafolyamat ellenőrzése, stb.)
A sikeres audit eredménye egy Nem Minősített Verifikációs Vélemény, mely megállapítja egy adott tevékenységi körből, egy meghatározott időszak során származó kibocsátás számát meghatározott mérési és jelentéstételi eljárás alapján. Az álláspont egy egyértelmű és egybehangzó kijelentés a csoport részéről, mely szerint az emissziós észlelések mindennemű hibától és tévedéstől mentesek. A Nem Minősített Vélemény célja, hogy azt benyújtás után iktassák egy önkéntes vagy kötelező nyilvántartásba és kormányzati döntéshozók, a vállalat pénzügyi igazgatója vagy pénzügyi szakemberek, illetve a részvényesek használják.
A legtöbb vállalat esetében a szóbanforgó értékek alapvető fontosságúvá teszik, hogy a Verifikációs Vélemény nagyfokú bizonyossággal készüljön és azt objektív bizonyíték, szakmailag kifogástalan megítélés és független műszaki felülvizsgálat eredménye támassza alá. CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs és PFC-k.

Az ügyfél előnyei:

Segítségnyújtás a kormányoknak a Kyotoi Jegyzőkönyv emisszió csökkentési céljainak megvalósításában
A kereskedelem elősegítése a kormányok kibocsátás-kereskedelmi programjainak (ETS) való országos és nemzetközi megfelelés megvalósításával
ETS igazolások odaítélésének lehetővé tétele vállalatok, szervezetek, telephelyek és létesítmények számára
Pénzügyi díjazás lehetővé tétele olyan vállalatok esetében, amelyek energiafogyasztásukat egy adott szint alá tudják csökkenteni
Céljaik elérésére képtelen résztvevők segítése abban, hogy a piacon vásárolt kreditek ellentételezzék s lemaradást.