ECM Certification

Élelmiszerbiztonság

Cél az élelmiszerbiztonság

Az élelmiszerbiztonság világméretű kérdés. Számos megtörtént eset igazolja, hogy a gyenge élelmiszerellenőrzés drámaian befolyásolhatja mindennapi életünket és a sikeres vállalatok vesztét okozhatja. A fogyasztók, élelmiszeripari szövetségek és állami hatóságok nyomása immár az egész élelmiszerellátó láncot (a termelőket, vendéglátó-ipari egységeket, éttermeket, szállodákat, élelmiszergyártó és -szállító vállalatokat, kiskereskedőket, élelmiszer-raktározó vállalatokat) arra kényszeríti, hogy biztonságosabb élelmiszer irányítási rendszereket vezessenek be.

Az ECM az élelmiszerbiztonságra vonatkozó nemzetközi előírás alapján kínál tanúsítási szolgáltatását a magyar élelmiszeripari vállalatoknak. A fő szolgáltatások a következők:
ISO 22000: Az ISO 22000 a meglévő ISO 9001: 2000 szabványon alapuló, de csak az élelmiszeriparra vonatkozó, nemzetközileg elismert élelmiszerbiztonsági szabvány.
A helyes kereskedelmi gyakorlat európai szabályzata – Coceral: Kötelezettségeinek további átláthatóságát bemutatandó, a szakma létrehozta a helyes kereskedelmi gyakorlat európai szabályzatát. Ezt a szabályzatot annak biztosítása végett vezették be, hogy az árukkal a jelenlegi legjobb szakmai szabványoknak és az európai jogszabályoknak megfelelően kereskedjenek, és hogy a fogyasztó bizalmát megtartsák. Ez a szabályzat a takarmány- és élelmiszergyártás nyersanyag-kereskedőire vonatkozik.
Második fél által végzett auditok / beszállítói auditok: Az ECM, mint független tanúsító szervezet, ellenőrzést vagy a másik fél által végzett auditáló szolgáltatást nyújthat az élelmiszeriparon belül külföldi vagy hazai vállalatok nevében, amelyek auditálni kívánják beszállítóikat. Minthogy az ECM gyakorlott auditorok hálózatával rendelkezik, több országban képes elvégezni a második fél általi auditot és ellenőrzést.

ISO 22000 nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabvány 

Az új ISO 22000 szabvány az ellátási lánc valamennyi szereplője számára azonosítja az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek követelményeit, és a HACCP irányelveit összehangolja a kialakult termékgyártói gyakorlatokkal. Meghatározza azokat az irányelveket, amelyek a vállalkozások számára megkönnyítik az élelmiszeripari folyamatok során fellépő kockázatok hatékony feltárását és kezelését.
Az ISO 22000 bevezetése konkrét esetekre vonatkozó általános élelmiszer-biztonsági irányítási mintákat és munkamódszereket fogalmaz meg az érintett felek elvárásaira adandó válaszként.

Az új szabvány előnyei:

Az élelmiszeripari elosztási lánc minden közvetett, vagy közvetlen résztvevője számára alkalmazható a mezőgazdasági termelőktől az élelmiszer-előállítókig, az állattenyésztőktől a nagy- és kiskereskedelmi egységekig, valamint a csomagolóanyag-gyártóktól a szállító- és takarító szolgáltatókig
Interaktív kommunikáció- az élelmiszeripari lánc minden egyes szereplőjétől megköveteli a folyamatos kommunikációt közvetlen partnereivel, így a legjelentősebb kockázati tényezők a lánc minden szakaszában gyorsan felismerhetővé és kontrollálhatóvá válnak
A szabvány szemléletmódja és felépítése hasonló az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványokéhoz, ösztönözve ezzel egy integrált kockázatkezelő rendszer létrehozását a teljes mezőgazdasági- élemiszeripari szektor számára.