ECM Certification

Integrált rendszerek

A társaságok mérettől függetlenül különböző elvárásokkal (nyereségesség, minőség, technológia és fenntartható fejlődés) találják szemben magukat. Az Önök üzleti folyamataihoz igazított hatékony integrált irányítási rendszer segít megfelelni a mai gyorsan változó globális piac kihívásainak.
A verseny jelentette nyomás versenyelőnnyé történő változatásához működési teljesítményüket szisztematikusan kell karbantartaniuk és fejleszteniük. Egy integrált irányítási rendszer segíti Önöket abban, hogy az üzleti tevékenységük kezeléséhez és fejlesztéséhez szükséges folyamatokra összpontosíthassanak, azokat szervezhessék és rendszerezhessék.
A harmadik fél által elvégzett tanúsítás segíti Önöket abban, hogy irányítási rendszereiket integrálják az országos és a nemzetközi legjobb gyakorlattal való összehasonlításban mérjék és értékeljék. 

Integrált rendszertanúsítások

A szabványok harmonizációja (minőség-, környezetközpontú irányítás, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányításra, élelmiszerbiztonságra vonatkozó) és a vállalatvezetés integrált megközelítésének igénye szerint az ECM felkészült a különböző irányítási rendszerek integrált tanúsítására. Ennek eredményeképpen az igazolási eljárás egy optimális létszámú vizsgáló csoport által egy integrált folyamatként kerül lefolytatásra.
Az új szabványok lehetővé teszik a rendszerek integrálását (követelmény, hogy a rendszerek feleljenek meg a jogszabályoknak, vevői elvárásoknak; létre kell hozni, dokumentálni, bevezetni, fenntartani, átvizsgálni, mérni és értékelni, fejleszteni, tanúsíttatni kell a rendszereket).
A különféle irányítási rendszerek közös jellemzői: dokumentáltak (politika, kézikönyv, eljárások, feljegyzések), felügyeletek feltételezik az erőforrások biztosítását, felelősségek és hatáskörök biztosítását és a vezetés aktív közreműködését.

Az integrált irányítási rendszer előnyei lehetnek:

egységes és átláthatóbb dokumentációs rendszer
egyértelmű felelősségi és hatáskörök
folyamatközpontúság
csökkenek a párhuzamosságok, az átfedések, az ismétlődő feladatok
mérhető megtakarítások az átfogó és összehangolt intézkedések következtében
vállalati hatékonyság növekedés
kevesebb adminisztráció
hatékony erőforrás felhasználás
csökkenő felülvizsgálati idő és költség
fejlődést ösztönző
gyors reagáló képesség
potenciális piaci versenyelőny
az érdekelt felek elvárásainak jobban megfelelő termék, működés

Integrált irányítási rendszerek bevezetésének és működtetésének nehézségei:

Az integrált irányítási rendszer bevezetése szempontjából meghatározó jelentőségű a szervezet felső vezetésének az elkötelezettsége és példamutatása. Tekintettel arra, hogy az integrált irányítási rendszerek egyes elemeinek követelményeit más-más szabványok és modellek írják elő, alapvető feladat, hogy az integrálás alapját adó elveket meghatározzuk és megértsük. Leglátványosabb eredmény a dokumentációs rendszer tekintetében érhető el, de az integrált dokumentációs rendszer még nem integrált rendszer.
Több rendszer integrációja azt a veszélyt rejti magában, hogy egyes témák a "kerék alá kerülnek". Az integrációnak többet kell jelentenie, mint különböző irányítási rendszereket egymás mellé tenni. A különböző irányítási rendszereket egyenértékűen kell kezelni.
A bevezetést a vállalati politikára, a vállalati célrendszerre épülő egyedi célok meghatározására, az egységes gondolkodásmódra, a folyamatközpontúságra és egységes szabályozásra, a hatáskörök és felelősségi körök egységes értelmezésére alapozva célszerű megtenni. Az integrált irányítási rendszernek nem csak a dokumentálásban, hanem a vezetésben, a folyamatokban, a szervezeti felépítésben is tükröződnie kell.
Az integrált irányítási rendszerek alapját képező szabványok és modellek megközelítése közel áll egymáshoz. A hatályos szabványok szerkezete, felépítése hasonló, követelményei integrálhatóak. Előtérbe kerülnek az irányítási alapelvek, a hatályos törvények, jogszabályok, direktívák érvényesülése. Irányítási rendszerről lévén szó alapelvként fogalmazódik meg rendszerszemlélet, a vevő- és folyamatközpontúság, a folyamatos fejlesztés, az érdekelt felek megelégedettsége, a rendszer eredményes és hatékony működtetése.