ECM Certification

Környezetvédelem

A hiteles környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkező társaságok számára a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos fokozódó környezeti tudatosság versenyelőnyt biztosít mind a nemzeti, mind pedig a nemzetközi piacokon.
A környezetvédelem kérdései, egyre fokozódó lakossági nyomás és törvényi intézkedések az egész világon hatással vannak az üzleti életre. Napról napra fontosabbá válik különféle szervezetek részére annak igazolása, hogy nem csupán filozófiájuk, hanem befektetési stratégiájuk és napi ügymenetük is szem előtt tartja a környezet megkímélésének elvét.
Egy ISO 14001 szabvány szerinti tanúsítással rendelkező környezetirányítási bizonyítja, hogy a tanúsított szervezet aktív lépéseket tesz azért, hogy megfeleljek ezeknek a követelményeknek.
A környezetvédelmi rendelkezések egyre szigorúbbá válnak, és egyre szigorúbb azok betartatása is. A vásárlók és a részvényesek egyre inkább megkövetelik, hogy a vállalkozások számolják fel tevékenységük környezeti hatásait, és mutassák be, hogy mit tesznek, illetve, hogy miképpen fejlődnek ezen a téren. Egy környezetirányítási rendszer segíti a szervezetet abban, hogy ellenőrizze, és sikeresen kezelje a legfontosabb környezetvédelmi vonatkozásokat (pl. kibocsátások, hulladékkezelés, a természeti erőforrások felhasználása és az energiahatékonyság).
A kulcsfontosságú folyamatok és kihívások ellenőrzés alá vonása megköveteli, hogy képesek legyenek meghatározni az erősségeket, a gyengeségeket és a fejlődési lehetőségeket. 

Bizonyított környezetvédelmi felelősségvállalás

Az ISO 14001 olyan környezetközpontú irányítással kapcsolatos nemzetközi szabványsorozat része, mely bármely szervezet esetén alkalmazható, legyen az bárhol. 
Egy környezetközpontú irányítási rendszer kiépítése a cég vezetőségének erős elkötelezettségén alapszik. A három legfontosabb szempont: jogszabályi megfelelés, a környezeti teljesítmény folyamatos fejlesztése és a környezetszennyezés megelőzése.

Mindezek mellett a szabvány alkalmazásának önkéntes jellege lehetőséget biztosít a szervezet számára, hogy önmaga határozza meg, milyen környezeti célokat tűzzön ki, figyelembe véve az anyagi lehetőségeket és a rendelkezésre álló technológiát.
Az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása a dinamikus vezetés és a szervezet környezeti teljesítmény-javításának eszköze.
Az ISO 14001 szerinti tanúsítvány igazolja egy hatékony környezetirányítási rendszer meglétét, amely folyamatos alapot ad egy szervezet jogi megfelelőségének és támogatja azt.
Az érdekelt feleknek a tanúsított irányítási rendszer fent említett tulajdonságaiba vetett bizalmának elnyerése érdekében a tanúsító szervezet megbizonyosodik arról a tanúsítvány kiadása előtt, hogy a rendszer hatékonyan működik.
A környezetközpontú irányítási rendszer közvetítő eszköz lehet a szervezetek és a hatóságok között, és alapja lehet a bizalomteljes partnerkapcsolatnak. A hatóság és a társadalom megbízik az olyan tanúsított szervezetekben, melyeknél azt tapasztalják, hogy folyamatosan és következetesen biztosítják a jogi megfelelőséget.
Egy ISO 14001 szerint tanúsított KIR következő jellemzői fontosak a hatóságok, a társadalom, illetve egyéb érdekelt felek számára:

a jogi követelmények fokozottabb ismerete;
környezetvédelem fontosságának ismerete és megértése;
a személyzet következetesebb tudatossága, képzése és kompetenciája;
ezen tudás fokozottabb használata és bevezetése saját folyamataiba;
a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos információk hozzáférhetősége és következetessége;
a jogi nemmegfelelőségek kockázatának kezelése;
a szélesebb környezeti kockázatok kezelése;
szervezett és rendszeres helyesbítő és megelőző tevékenységek alkalmazása;
sokkal gyorsabb javulás, mint amit akkor érhetne el a szervezet ha csak a jogi követelményekre koncentrálna;
a jogi megfelelőség folyamatos független vizsgálata a vezetőség által;

Néhány az üzleti előnyök közül:

Biztosíték az ügyfelek, befektetők, a nyilvánosság és a közösség számára az elkötelezettség igazolásával.
Hatékonyabb költségfelhasználás alapanyag- és energiatakarékosság révén.
Kevesebb olyan esemény, amely felveti a felelősség kérdését, így csökkennek a biztosítási költségek.
Segítség helyi engedélyek és jóváhagyások beszerzésében
A környezeti kockázatok megfelelő, gondos kezelése elősegíti a környezeti teljesítmény javítását, ezzel növelve a vállalat értékét a jelenlegi és jövőbeni piacokon.