ECM Certification

Munkavédelem

A jogszabályi követelmények egyre határozottabb munkahelyi egészségi és biztonsági elvárásokat alakítanak ki. Általános szempont a szervezetekkel kapcsolatban, hogy mutassanak nyilvánvaló elkötelezettséget és közvetlen megelőző hozzáállást a munkahelyi egészségi és biztonsági kérdésekhez, és bizonyítsák azon képességüket, hogy kezelni tudják kockázataikat, és fokozni tudják tevékenységük, termékeik és szolgáltatásaik jótékony hatásait.

Bizonyított kockázatkezelési képesség

Egyre több szervezet számára kérdés a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén javuló teljesítményt elérni és ezt ügyfelei, munkavállalói és részvényesei felé is bizonyítani azáltal, hogy tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik kockázatait kézben tartják és megfelelően kezelik
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerére (MEBIR) vonatkozó BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) olyan nemzetközi követelmény, amely előírásokat tartalmaz annak érdekében, hogy a szervezet képes legyen a kockázatokat kezelni, és teljesítményét javítani.

A BS OHSAS 18001 bármely szektorban működő szervezetre alkalmazható. Segít a vállalatoknak saját munkabiztonsági szabályzatuk, politikájuk és céljaik kialakításában, a törvényi szabályozások és a lehetséges kockázatok, veszélyhelyzetek figyelembevételével, melyek a munkavégzés során merülhetnek fel. Meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek a vállalatok által kiépített munkabiztonsági rendszernek meg kell felelnie.
A BS OHSAS 18001 szerinti tanúsítás célja annak vizsgálatára irányul, hogy egy vállalat mennyire tartja kézben és milyen mértékben ismeri üzemszerű és nem üzemszerű működésének jelentős kockázatait.

Néhány az üzleti előnyök közül:

Javítja a biztonsági kultúrát
Nagyobb hatékonyság és ennek következtében kevesebb baleset és termeléskiesés
Hatékonyabb veszélykezelés és kockázatcsökkentés a célok és előirányzatok meghatározásával valamint a felelősségi körök meghatározásával
Bizonyított jogszabályi megfelelés
Javítja az egészségvédelmi és biztonsági hírnevet
Csökkenti a biztosítási díjakat
A rendszer egy tágabb fenntarthatósági stratégia része
Bizonyítja az elkötelezettséget a munkatársak, eszközök és az üzem védelme irányában
Szorgalmazza a hatékonyabb belső és külső kommunikációt
Segít a foglalkozási ártalmak elkerülésében
A lehetséges veszélyek és kockázatok felismerése mellett módszereket fejleszt ki ezek megszüntetésére és lehetőséget teremt a fejlődésre
Növeli az ügyfél bizalmát aziránt, hogy az általa vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos egészségvédelmi és biztonsági kockázatokat hatékonyan szabályozzák és kezelik