ECM Certification

Munkavédelem

A jogszabályi követelmények egyre határozottabb munkahelyi egészségi és biztonsági elvárásokat alakítanak ki. Általános szempont a szervezetekkel kapcsolatban, hogy mutassanak nyilvánvaló elkötelezettséget és közvetlen megelőző hozzáállást a munkahelyi egészségi és biztonsági kérdésekhez, és bizonyítsák azon képességüket, hogy kezelni tudják kockázataikat, és fokozni tudják tevékenységük, termékeik és szolgáltatásaik jótékony hatásait.

Bizonyított kockázatkezelési képesség

Egyre több szervezet számára fontos kérdés a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén javuló teljesítményt elérni és ezt ügyfelei, munkavállalói és érdekelt felei felé is bizonyítani azáltal, hogy tevékenységeik, termékeik és szolgáltatásaik kockázatait kézben tartják és megfelelően kezelik.
A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerére vonatkozó ISO 45001 szabvány olyan nemzetközi követelmény, amely előírásokat tartalmaz annak érdekében, hogy a szervezet képes legyen a kockázatokat kezelni, és teljesítményét javítani.

Az ISO 45001 szabvány bármely szektorban működő szervezetre alkalmazható. Segít a szervezeteknek saját munkabiztonsági szabályzatuk, politikájuk és céljaik kialakításában, a törvényi szabályozások és a lehetséges kockázatok, veszélyhelyzetek figyelembevételével, melyek a munkavégzés során merülhetnek fel. Meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek a vállalatok által kiépített munkabiztonsági rendszernek meg kell felelnie.
Az ISO 45001 szabvány szerinti tanúsítás célja annak vizsgálatára irányul, hogy egy vállalat mennyire tartja kézben és milyen mértékben ismeri üzemszerű és nem üzemszerű működésének jelentős kockázatait.

Néhány az üzleti előnyök közül:

Javítja a biztonsági kultúrát
Nagyobb hatékonyság és ennek következtében kevesebb baleset és termeléskiesés
Hatékonyabb veszélykezelés és kockázatcsökkentés a célok és előirányzatok meghatározásával, valamint a felelősségi körök meghatározásával
Bizonyított jogszabályi megfelelés
Javítja az egészségvédelmi és biztonsági hírnevet
Csökkenti a biztosítási díjakat
A rendszer egy tágabb fenntarthatósági stratégia része
Bizonyítja az elkötelezettséget a munkatársak, eszközök és az üzem védelme irányában
Szorgalmazza a hatékonyabb belső és külső kommunikációt
Segít a foglalkozási ártalmak elkerülésében
A lehetséges veszélyek és kockázatok felismerése mellett módszereket fejleszt ki ezek megszüntetésére és lehetőséget teremt a fejlődésre
Növeli az ügyfél bizalmát aziránt, hogy az általa vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos egészségvédelmi és biztonsági kockázatokat hatékonyan szabályozzák és kezelik