ECM Certification

Építési termékek tanúsítása

Acélból, vagy akumíniumból készült szerkezeti anyagok, szerkezetek tanúsítása

Építési termékek és gyártók üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása a 2013. július 1-től hatályos szabályozás szerint

Az építési termékek forgalomba hozatalának feltételeit megállapító Építési Termék Direktívát (89/106 CPD) 2013. július 1-től a 305/2011/EU Építési Termék Rendelet (Construction Product Regulation) hatályon kívül helyezte. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályait a 3/20003 BM-GKM-KvvM-t együttes rendelet helyett a 2013.07.19-től hatályos 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet rögzíti.

A 2013. július 1-től a 305/2011/EU Építési Termék Rendelet (Construction Product Regulation) szerint az építési termékek Európai Unión belül történő forgalomba hozatalának feltétele - a korábbi megfelelőség igazolási eljárás helyett - a teljesítményigazolási eljárás lefolytatása és ennek eredményeként kiadott teljesítménynyilatkozat. Azokra a termékekre, amelyekre létezik az Európai Unió Honlapján közzétett harmonizált szabvány, a teljesítményigazolási eljárást követően a termék CE jellel ellátható.

Szolgáltatásaink:

  • az üzem, és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata (FPC) és tanúsítása a 305/2011/EU Építési termékrendelet (CPR), valamint a vonatkozó harmonizált szabvány, az MSZ EN 1090-1:2009+A1:2012, előírásai szerint,

  • gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és tanúsítása (FPC) a 305/2011/EU Építési termékrendelet (CPR), valamint a vonatkozó harmonizált szabvány előírásai szerint,

  • az ellenőrzés kiterjed a gyártásellenőrzési rendszer alapdokumentációjának átvizsgálására, a termék első típusvizsgálati dokumentációjának ellenőrzésére, a helyszíni ellenőrzés során pedig a gyártó szabályozásnak megfelelően történő gyártásának ellenőrzésére.

Kérelem

Általános szerződéses feltételek

Tájékoztató

Díjszabás