ECM Certification

Energiairányítás

Büszkén jelentjük be, hogy tanúsító szervezetünk, az ECM Cerification akkreditációt szerzett az energiairányítási rendszerek tanúsítására EN ISO 50001:2011 szerint

 

2015 májusában Magyarországon is megjelentek a 27/2011/Eu irányelv alapján az energiahatékonyságról szóló magyar jogszabályok. Ezek a 2015. évi LVII törvény az energiahatékonyságról, valamint a 122/2015 (V.26.) kormány rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról. A törvényben megfogalmazottak alapján, a nagyvállaltoknak minősülő szervezeteknek kötelező energetikai auditálást kell rendszeresen lefolytatni, amelyet először 2015. december 5-ig kell elvégeztetni.

Az energetikai auditnak ki kell terjednie többek között az energiahatékonyságot javító lehetőségek megkeresésére és az ezt elősegítő intézkedések bemutatására, a költséghatékonyabb energiafelhasználási eljárások kidolgozására és elemzésére, a korszerűbb technológiák és a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére.

A törvény által előírt kötelezettség alapvetően két módon elégíthető ki:

1. Energetikai audittal

Az energetikai auditra vonatkozó jogi követelményeket a 26/2015. (V. 26.) NFM rendelet és a 122/2015. (V.26.) kormány rendelet tartalmazza.

Energetikai auditálást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál bejelentett energetikai auditor, vagy energetikai auditáló szervezet végezhet.

2. Energiairányítási rendszer bevezetésével és működtetésével

Azok a szervezetek mentesülnek a kötelező energetikai auditálás elvégeztetése alól, amelyek az ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiairányítási rendszert működtetnek.

Ebben az esetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére az érvényes tanúsítványt kell négyévente megküldeni.

Az ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer előnye, hogy folyamatos kontrollt és fejlesztési lehetőséget biztosít, és jól integrálható a már meglévő irányítási rendszerekkel (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/MEBIR).

Miről szól az ISO 50001 szabvány?

Ennek a szabványnak az a célja, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez szükségesek.

Megköveteli:

Az energia felhasználás módszeres és folyamatos ellenőrzését.

A felsővezetőség elkötelezettségét az energiairányítási rendszer támogatása és eredményességének fejlesztése iránt.

A szabvány alkalmazható, függetlenül a szervezet méretétől, annak földrajzi elhelyezkedésétől, tevékenységi körétől.

Az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer, akár önállóan, akár bármely más irányítási rendszer részeként alkalmazható, vele összehangolható.

Az ISO 50001 filozófiájában és felépítésében hasonlít az ISO 14001 szabványhoz.

Nem csak nagyvállalatnak minősülő szervezeteknek érdemes ISO 50001 szabvány szerint tanúsíttatni irányítási rendszerüket. Ugyanis a nagyvállalatok akár energetikai audittal, akár ISO 50001 szerinti tanúsítással elégítik ki az enegiahatékonyságról szóló törvény követelményeit, az energiahatékonyság szempontjából egy folyamatos fejlesztésbe fognak, amelynek része lesz többek között a beszerzések energiaszempontú végzése. Ez azt jelenti, hogy az ilyen szervezet számára nyújtott termék vagy szolgáltatás esetében a szállító szervezettől a megrendelő igényelheti az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítás meglétét.

Az ECM Certification új szolgáltatásával bővített akkreditált/kijelölt/notifikált tanúsítási szolgáltatásait a következő területeken nyújtja:

ISO 50001 energiairányítás,

ISO 9001 minőségirányítás

ISO 14001 környezetközpontú irányítás

ISO 3834 hegesztési tevékenységek minőségirányítása,

OHSAS 18001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítás

EN 1090-1 (2, 3) Építési terméknek minősülő acél és aluminium termékek és gyártóik

3/1998 (I.12.) IKIM rend. egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzők alkalmassága

11/1994. (III. 25.) IKM rend. hatálya alá tartozó tevékenységet végzők alkalmassága

Kérje tanúsítási ajánlatunkat a www.ecmcertification.com honlapról letölthető ajánlatkérő megküldésével!

Tisztelettel:

Szabó Sándor

vezető auditor