ECM Certification

Inspekció

Fontosabb inspekciós területek

Inspekciós szolgáltatásaink kiterjednek bármilyen fajta áru minőségi, mennyiségi és dokumentációs vizsgálatára a gyártástól a kereskedelembe kerülésig.

Az ECM ellenőrzi a gyártóktól a különböző országokba irányuló termékek – szállítmányok minőségi és mennyiségi jellemzőit.
A vevő és a gyártó közötti szállításokhoz az ECM harmadik független szervként ellenőrzi a szerződésekhez kapcsolódó teljesítéseket, specifikációkat stb. Ezen vizsgálatok mind a gyártó, mind a vevő igényei szerint elvégezhetők.

Ipari inspekció

Az ipar valamennyi területén folytatunk inspekciós tevékenységet. Ezen ellenőrzések céljait alapvetően a vevő/végfelhasználó határozza meg, a termék szempontjából fontos jellemzők alapján.
Az ipari területen folytatott inspekciós tevékenység legjellemzőbb fajtái:

A gyártó minőségrányítási rendszerének átvizsgálása vagy rendszeres ellenőrzése,
Tervek felülvizsgálata,
Független harmadik-félkénti ellenőrzések lefolytatása,
Gyártási folyamatok ellenőrzése,
A termékek végellenőrzésének felügyelete

A fentiekben megadott fő tevékenységek, az ellenőrzések mélysége a megrendelői igények szerint igen széles skálán mozoghatnak.

Kereskedelem

Ezen a területen az inspekciós tevékenységen keresztül a világ különböző országaiban levő vevők ellenőriztethetik a részükre szállításra kerülő termékek fő jellemzőit.
Ezek során ellenőrzésre kerülhetnek mennyiségi, minőségi, csomagolási vagy speciális paraméter jellemzők. Az ellenőrzési szempontok a vevők kívánságai szerint, szinte valamennyi termékfajtára vonatkozóan megválaszthatók.

Gyártás ,termelés, beszerzés, szállítmányozás

Az ipar és a mezőgazdaság számos területén tudunk az inspekciós tevékenységünkkel a megrendelőinknek segítséget nyújtani. Ezek közül néhány lehetséges terület:

A beszállítók értékelése a vevők speciális igényei szerint,
Pályázatok összehasonlító értékelése,
Magyar és nemzetközi normák összehasonlító elemzése,
Minőségbiztosítási programok értékelése,
Minőségügyi és termékvizsgálati tervek elemzése, készítése,
Gyártási és termékellenőrzési eljárások minősítése, közreműködés a kidolgozásban,
Tervezések átvizsgálása,
A munkálatok ellenőrzése és a határidők követése,
Anyagok és berendezések üzemi vizsgálata,
CE jelölés,
Termékek feladás (szállítás) előtti mennyiségi minőségi stb. vizsgálata,
Berendezések, termékek vizsgálata akkreditíves feladás esetén.

Beruházások felügyelete

Különféle beruházásoknál a beruházás tervezésétől kezdve a beruházás gyártási felügyeletén és minőségbiztosítási rendszer működésén keresztül az átadási dokumentáció végellenőrzésével bezárólag teljes ellenőrzés.
Ma már a fejlett országokban szinte minden létesítmény megvalósításakor alkalmaznak műszaki felügyeletet. Az EU egyes országaiban jogszabályok, illetve szabályzatok kötelezővé teszik, hogy az építés – szerelés megkezdésétől az átadásig független szervezet tanúsítsa a létesítmény műszaki állapotát.

A komplex műszaki felügyelet szakterületei:

építészet
acélszerkezet
gépek-, berendezések installációja
csőszerelés
forgógépek installációja
villamosság, erőátvitel
irányítástechnika
felület- és korrózióvédelem

A szakterületek tovább bővíthetők az adott beruházás speciális igényeinek figyelembe vételével. A műszaki felügyeleti tevékenység elvégzésére a beruházás előírásai a mértékadók. Ha nincs kidolgozott, előre meghatározott rendszer, igényük alapján azt is létrehozzuk.

Hol célszerű alkalmazni a beruházások komplex műszaki felügyeletét?

Minden olyan területen, ahol a beruházó szervezet:

nem rendelkezik kellő ellenőrző kapacitással
nem rendelkezik kellő számú a minőségbiztosításban jártas szakértővel
vagy igény van egy semleges ellenőrző szakértői szervezet alkalmazására, amely biztosítja számára a beruházás megfelelő minőségben történő kivitelezését.

Beruházási szakterületek:

Energetikai beruházások, valamint kiegészítő és kapcsolódó berendezéseik
Környezetvédelmi beruházások: (kéntelenítő, DeNOx berendezés, porleválasztó, stb.)
Olajipari beruházások: létesítmények, tárolótartályok, csővezetékek, stb.
Gázipari beruházások: távvezetékek (pl: nagynyomású nemzetközi gázvezeték, fővezetékek, stb.) fogadó állomások, feldolgozó állomások, stb.
Vegyipari létesítmények
Gyógyszeripari létesítmények
Élelmiszeripari létesítmények
Honvédelmi beruházás
Cukoripari létesítmények
Cementipar, cementgyár
Kötöttpályás közlekedés, távolsági vasút, helyközi vasút, városi közlekedés (metró, villamos)
Autópálya építés
Egyéb ipari beruházás
(Ezeken kívül bármely más szakterületre is, amelyre a megbízónak igénye van)

Miért az ECM a legjobb partner?

Az ECM jólképzett, gyakorlott szakértői szervezettel rendelkezik a felügyeleti munka elvégzéséhez. Az általunk a munkánk megkezdésekor összeállított Műszaki Felügyeleti Terv összegzi mindazokat a legkorszerűbb ismereteket, amelyek egy beruházás, létesítmény megvalósulásának ellenőrzéséhez ma szükségesek lehetnek.